O mnie

TRENER, MENEDŻER, ANIMATOR

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności psychologia w zarządzaniu. Ukończyłam również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, wybierając dwie specjalności: animator i menedżer kultury oraz psychologię komunikacji społecznej.

Już w liceum rozpoczęłam pracę zawodową – zaczęłam realizować projekty unijne i prowadzić pierwsze szkolenia.  Zafascynowało mnie to tak bardzo, że postanowiłam pójść w tym kierunku i tak właśnie dotarłam do miejsca, w którym jestem teraz…

Doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi

O trenerze w liczbach

Szkolenia prowadzę dla wielu różnych grup docelowych, m.in. dla kadry menedżerskiej, nauczycieli, studentów, programistów, pracowników socjalnych czy animatorów kultury. Są to warsztaty czasem kilkugodzinne, czasem kilkudniowe, stacjonarne lub wyjazdowe, w zależności od oczekiwań Klienta. Każde kolejne szkolenie zwiększa moje doświadczenie i pozwala na jeszcze efektywniejszą pracę.

2500+

godzin szkoleniowych

10

lat doświadczenia

500+

uczestników szkoleń

100%

zaangażowania
Moja linia czasu
2017
Fabryka e-biznesu

Realizacja szkolenia „Razem efektywniej, czyli komunikacja w zespole” w ramach CrosconDev w Krośnie. W szkoleniu uczestniczyli programiści z FEBu.

Instytut Badawczo – Szkoleniowy

Praca przy projektach „Nauka Prosta Sztuka” oraz „Potrafię, Wiem, Znam – radę sobie dam” – realizacja szkoleń dla dzieci oraz szkoleń i superwizji dla nauczycieli. Prowadzenie treningów kompetencji społecznych oraz szkoleń z animacji dla Ośrodków Pomocy Społecznej.

Studia Magisterskie

Psychologia w zarządzaniu (kierunek: zarządzanie)
wykształcenie wyższe magisterskie – dyplom z wyróżnieniem

Baza – Akademia Kompetencji

Realizacja szkoleń dla nauczycieli z województwa podkarpackiego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Rzeszów

Realizacja cyklicznych szkoleń na animatora czasu wolnego dla różnych grup docelowych  w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Brzozowie.

ICN – Centrum Kompetencji

Realizacja wsparcia wdrożeniowego dla dyrektorów szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

EUROSUPPORT

Realizacja warsztatów żonglerki, szybkiego czytania  i warsztatów efektywnej nauki dla dzieci. Prowadzenie indywidualnych spotkań z uczniami, opracowywanie diagnoz i tworzenie indywidualnych programów rozwojowych.  Realizacja szkoleń i superwizji dla nauczycieli.

Teatr w drodze Agrada – Ustrzyki Dolne

Współpraca z Teatrem w drodze Agrada i uczestnictwo w PARROWYCH WIECZORACH PREMIEROWYCH. Gra w spektaklach (ostatnio zrealizowany spektakl to „Niezła sztuka”).

Miasto Sanok

Konferansjerka, m.in. podczas „Jarmarku Ikon” oraz imprez „EKO-Tour”.

II Liceum Ogólnokształcące Sanok

Realizacja warsztatów z komunikacji dla uczniów szkoły.

Studia licencjackie

Animator i menedżer kultury (kierunek: pedagogika)
wykształcenie wyższe licencjackie

Dodatkowa specjalność:  psychologia komunikacji społecznej

 

Xvision Creative Agency

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem podłogi interaktywnej FunFloor. Realizacja szkoleń dla animatorów oraz pokazów dla Klientów planujących zakup podłogi interaktywnej.

Fundacja Rozwoju Wolontariatu Lublin

Trener warsztatów dla dzieci.

Bieszczadzki Dom Kultury Lesko

Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wolontariusz, szef sztabu oraz konferansjer podczas kilku Finałów WOŚPu w Lesku.

Program “Młodzież w działaniu”

Realizacja projektów finansowanych przez PMwD. Udział w szkoleniach realizowanych przez Program (m.in. w Warszawie, Konstancinie-Jeziornej i Paryżu).  Ukończenie Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów. Nominacja i pełnienie roli Ambasadora Programu.

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta”

Realizacja projektów młodzieżowych (m.in. „Na tropie” i „FotoBieszczady – nasza pasja”, finansowanych ze środków Programu „Młodzież w działaniu”). Koordynator Centrum Wolontariatu „Bieszczadzki anioł”. Konferansjer oraz współorganizator lokalnych imprez.

Teatr Formy PARRA – Ustrzyki Dolne

Aktorka teatru, uczestnictwo w festiwalach i wymianach młodzieżowych.

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”

Realizacja projektów młodzieżowych i akcji pobudzających społeczność lokalną. Jeden ze zrealizowanych projektów to „Świetlana przyszłość” sfinansowany ze środków Programu „Młodzież w działaniu”.

2007